Die Van Riebeeck Vereniging vir die Publikasie van Suider-Afrikaanse Historiese Dokumente

 

Nuusbrief 48, Desember 2015

 

2015 Algemene Jaarvergadering en bekendstelling van die 2015-volume

Aangesien Boris Gorelik, die redakteur van ons 2015-volume, ‘An Entirely Different World’: Russian Visitors to the Cape 1797-1870, net in Januarie 2016 in Kaapstad kan wees, wil ons graag ons jaarvergadering dan hou, om saam te val met die bekendstelling van die volume. Die besonderhede van ons jaarvergadering en bekendstelling is dus soos volg: Die jaarvergadering word gehou om 5.30nm op Donderdag 28 Januarie 2016 by Ravenswood House, Hatfieldstraat 10, Tuine (sien aangehegte kaart A). Parkering is beskikbaar in en om Hatfieldstraat. Die jaarvergadering sal om 6.45 gevolg word deur die bekendstelling van die volume; Boris Gorelik is die hoofspreker. Indien dit vir u onmoontlik is om hierdie bekendstelling by te woon, is u welkom om die  openbare bekendstelling  van die volume by te woon op Vrydag 29 Januarie 2016 tydens die UK Somerskool, om 1nm in die kafeteria-area van die Leslie Sosiale Wetenskap-gebou op die boonste kampus van die universiteit (kaart B).

Antwoord asb teen 18 Januarie 2016 en dui aan watter bekendstelling u wil bywoon.

 

KAART  A: Ravenswood House, Hatfieldstraat 10, Tuine (lokaal vir die jaarvergadering en die bekendstelling om 6nm op 28 Januarie 2016).

Aanduidings: neem die M3 (De Waal Drive) vanuit die Suidelike voorstede tot by die verkeerslig kort voor die ingang na die Mount Nelson Hotel. By die verkeerslig (waar daar ʼn Engen-garage is), draai regs in Hatfieldstraat. Ravenswood House is ongeveer 100 meter daarvandaan aan die linkerkant.

Aanduidings van die stadskom: gaan met Pleinstraat op na die berg se kant, kruis Roelandstraat (waar Pleinstraat in St John’s Straat verander), gaan verby die St Mary Katedraal aan die linkerkant en dan (omtrent 500 meter verder) is die Joodse Museum en die Groot Sinagoge aan die regterkant. Hier verander St John Straat in Hatfieldstraat. Gaan in die rigting van die berg tot naby die einde van Hatfieldstraat; Ravenswood House is aan die regterkant.

 

KAART B: Leslie Sosiale Wetenskp-Gebou Kafeteria op die boonste kampus van die UK (lokaal vir die bekendstelling om 1nm. op 29 Januarie 2016).

Sien kaart by www.uct.ac.za/images/uct.ac.za/contact/campusmaps/big/uctuppercampus.jpg

Kafeteria is by C3 op hierdie kaart. Parkeer op die parkeer-area P11, P12 of P14.

 

Personeelsake

Ons moes ons kantoorure verander – soos ons u in Oktober meegedeel het. In die toekoms sal die VRV-kantoor by die Sentrum vir die Boek, Victoriastraat 62, Tuine, op Maandae oop wees van 9.30 tot 1.30 en op Woensdae van 9.30 tot 12.30. Epos-adresse en telefoonnommers bly onveranderd. Verder wil ons graag ʼn nuwe personeellid aan u voorstel: Jackie Loos, wat op Woensdae in die kantoor sal wees. Sommige van u sal haar ken uit die rubriek wat sy in die Cape Argus skryf: “The Way we Were”. Ons is dankbaar om haar en haar wye historiese kennis met ons te hê!

 

Vakante pos

Aangesien ons administratiewe assistent van baie jare, Cora Ovens, beplan om aan die einde van Januarie 2016 af te tree, wag ons aansoeke in om die pos vanaf 1 Februarie 2016 te vul. Verpligtinge wat nagekom moet word en vaardighede wat vereis word, sluit in: rekenaar-geletterdheid (wat webwerf instandhouding en Facebook opdateriong insluit); administratiewe en finansiële bekwaamheid; saamstel van die nuusbrief; afneem van notules; skakeling met lede, drukkers, boekwinkels en redakteurs van volumes; organisering van stalletjies by konferensies en boekefeeste; toesig oor vrywillige en tydelike personeellede.

Die pos vereis ten minste 8 uur per week werk in die kantoor van die VRV in Koningin Victoriastraat, Kaapstad-Sentraal. Parkering word voorsien.

Verdere besonderhede oor die pos is te vind by www.vanriebeecksociety.co.za

Stuur aansoeke (wat ʼn kort cv moet insluit) aan: Dfie Voorsitter, Van Riebeeck-Vereniging, Posbus 15151, Vlaeberg 8018 OF Die  voorsitter, Van Riebeeck-Vereniging, Sentrum vir die Boek, Koningin Victoriastraat 62, Kaapstad 8001 OF na: vanriebk@mweb.co.za voor of op 6 Januarie 2016.

 

Verhoging van ledegeld

Met groot teësin het die Raad besluit om die jaarlikse ledegeld te verhoog tot R230 per jaar om die verhoging in postariewe en in administratiewe en drukkoste te dek. Dit spyt ons dat ons tot hierdie onvermydelike stap moes oorgaan.

 

Nuwe lede

Nell Kruger van Prince Albert (geskenkbewys van haar broer, J P Grobbelaar); Aletta de Jager van Prieska; Chris Job van Waterkloofrif; Andre Eva Bosch van Vishoek; John Spyker van Oos-Londen; Jannie Mouton van Stellenbosch; David Fleminger van Highlands-Noord, Johannesburg; Lovell Fernandez van Vredehoek; Anton Nel van Matieland, Stellenbosch; Mathys van Vuuren van Tableview; Danie van der Merwe van Langebaan; Martin Williams van Port Elizabeth; dr Carla Tsampiras van Seepunt; dr Kent Fedorowich van Bristol, Brittanje; Wynand van der Walt van Grahamstad; Michael Wensley van New Germany; Elizabeth Lombard van die Paarl; Marmaduke Louw van Ladysmith; Hendrik Jacobus Cloete van Onrusrivier; Al-Ameen Kafaar van Sybrandpark; John Giles van Muizenberg; Anthony Holness van Ramsgate; Stephan Aldrich van Hermanus; Michael Jones van Johannesburg; Dean Dart van Kuilsrivier, Kaapstad; Tim Dunne van Kaapstad; Warren Du Plessis van Klawer; John Logan van Kaapstad; Betty Gillespie van Kaapstad; Christo Pretorius van Arcadi; Robert de Beer van Newlands, Kaapstad en François Jordaan van Vermont, Kaap.

In memoriam

Dr Johannes de Villiers Graaff (ʼn lewenslid); mnr D V Larsen; mev J E van Schalkwyk; mev S L Mitchell; mnr William Katz; mnr P W van Schalkwyk; mnr J H Adendorff (ʼn lewenslid); dr Auriol Batten; mnr B F Lutz.

 

Naamlose betalings!

Ek wil nogmaals by u pleit dat diegene wat elektroniese betalings doen, seker maak dat u duidelik u naam as verwysing by die betaling voeg. Dit is regtig moeilik as ek ʼn betaling ontvang met slegs ʼn opmerking soos ‘2015 ledegeld’ – dit beteken dat ek die bank moet bel, inligting aanvra wat soms eers dae later verstrek word, uiteindelik u naam of foonnommer kry en dan nog R20 daarvoor moet betaal!

 

Herdruk

Ons herdruk vir 2016 sal ʼn voortsetting wees van die 2015-herdruk, naamlik volume II van Nathaniel Isaacs se Travels and Adventures in Eastern Africa, volume 2, (Reeks I, vol 17). Ons sal bestelvorms vir hierdie herdruk vroeg volgende jaar saam met ons jaarlikse ledegeld-fakture uitstuur.

 

Boeke deur lede

Beatrice Law is die skrywer van Building the Mother City: Cape Town 1880-1930. In the Steps of A.B. Reid Master Builder and City Councillor. Dit kos R250 plus posgeld. Kontak die skrywer direk: epos-adres beatricelaw@afrihost.co.za, telefoonnommer 021 795 0052.

 

Ralph Goldswain het ʼn nuwe uitgawe versorg van The Chronicle of Jeremiah Goldswain: 1820 Settler. Hy het die joernaal van Jeremiah Goldswain woord vir woord gepubliseer maar het die teks gemoderniseer deur dit in hedendaagse Engels weer te gee. Die boek is beskikbaar by die uitgewers, 30 Degrees South (http://www.30degreessouth.co.za/) en by alle aanlyn boekverkopers. Dit kan ook deur u plaaslike boekwinkel bestel word.

 

ʼn Onlangse publikasie oor die Oorlog van die Byl in 1846 bevat ʼn essay deur die redakteur van ons 2013-volume, dr Jeff Peires. Die publikasie is: M Godby: Battleground - Charles Bell's Drawings of the War of the Axe, 1846, with an essay by Jeff Peires. Dit is gepubliseer deur Primavera Publishing en kan by plaaslike boekwinkels gevind word of bestel word van Primavera Publishing (info@primaverapublishing.com.

 

Die volgende publikasies word teen 20% korting aan lede van die VRV aangebied:

Hermann Giliomee samest. : Buhr van die Bokveld: ‘ ’n Sprankelende intelligensie’.  190p. (‘n Bloemlesing uit die werk van ‘n briljante Afrikaanse joernalis, wat van 1900-1940 geleef het).  R180 + R20 posgeld .

Luc Panhuysen: Ontdekkingsreisiger of soldaat?  Die verkenningstogte van Robert Jacob Gordon (1743-1795) in Suider-Afrika. 189p. + 38 p. in kleur.  (‘n Lewendige beskrywing van die vier ontdekkingsreise wat Gordon namens die VOC gemaak het). R225 + R20 posgeld.

Rudner, Ione: Ten paces behind: a family saga. 364p. (Die verhaal van Jalmar and Ione Rudner, amateur argeoloë). R200 + R20 posgeld.

Bestellings/Navrae: africanapublishers@mwebbiz.co.za. Africana Uitgewers,  Pinewood Village 190, Pinelands 7405. Tel 021 532 7590; 083 415 7678 .

 

Saamgestel deur Cora Ovens & Howard Phillips. Afrikaans deur Chris van der Merwe.

Van Riebeeck-Vereniging, Posbus 15151, VLAEBERG, 8018, Suid-Afrika.

Sentrum vir die Boek, Koningin Victoriastraat 62, KAAPSTAD, 8000, Suid-Afrika.

Tel: +27 (0)21 423-8424 Faks: 086 670 9828

094-832-NPO

Epos: vanriebk@mweb.co.za   Webwerf: www.vanriebeecksociety.co.za