Die Van Riebeeck-Vereniging vir die Publikasie van Suider-Afrikaanse Historiese Dokumente

 

Nuusbrief 47, Februarie 2015

Verhoging van ledegeld

Met groot teλsin het die Raad besluit dat die jaarlikse ledegeld verhoog moet word tot R190 per jaar om ons toenemende onkoste te dek. Ons het met spyt hierdie onvermydelike stap gedoen.

 

2015 Herdruk

Die Raad het besluit dat ons Reeks I, vol 16 (Travels and Adventures in Eastern Africa deur Nathaniel Isaacs, geredigeer met voetnote en ‘n biografiese skets deur Louis Herrman, 1935) hierdie jaar herdruk sal word. Die joernaal van Isaacs (oorspronklik in 1836 gepubliseer) is een van die eerste Europese verslae oor Natal en die Zulu-koninkryk. Hierdie eerste volume begin in 1825, toe Isaacs vir die eerste keer na Natal gegaan het. Die grootste deel van die volume word gewy aan ‘n uitgebreide beskrywing van Tsjaka en sy samelewing en kultuur. U vind die bestelvorm vir hierdie herdruk en vorige herdrukke aan die agterkant van die nuusbrief – gebruik dit asb vir bestellings.

 

Die Burger-artikel

Ons was hoogs in ons skik om die artikel deur Marthinus van Bart te lees wat die lof van VRV-publikasies besing, gepubliseer in die Veilings-afdeling van Die Burger van 24 Januarie 2015. Behalwe om ons onlangse publikasies aan te prys, het hy ook aangetoon hoe waardevol versamelings van ons volumes kan wees. Vir meer inligting, kyk na ons webwerf en ons facebook.

 

Nuwe lede

J P Grobbelaar van Graaff-Reinet; Edelweiss Malherbe van Cascades, Pietermaritzburg; Fritz Eckl van Paardeneiland; Nick Jones van Camberley, VK; Gavin Margrate van die Wildernis; David Leishman van Kaapstad/Engeland.

 

In memoriam

Mnr A M Harvey; mnr W J Hefer, mnr D P de Villiers; dr D L Webb; professor Peter Alexander wat ons volume van Paton-briewe geredigeer het (Reeks II, vol 40); professor Robert Shell (eggenoot van ons Raadslid, dr Sandy Shell)

 

Welkom aan ons nuwe vrywilliger

Mnr Jean Redelinghuys het voor sy aftrede 25 jaar lank in die bankwese gewerk en was veral betrokke by die administrasie van skuld, waar hy die korporatiewe kultuur goed leer ken het. Hy het ook heelwat rondgereis, veral in Suid-Afrika. Hy hou van lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Sy belangstelling in geskiedenis het begin toe ‘n vriend hom gevra het om sy afkoms na te gaan, wat hom teruggelei het na Steinthal naby Tulbagh, vroeλr ‘n Rynse sendingstasie. Jean het ontdek dat hy van historiese navorsing hou en dat hy goed daarin is. Hy geniet dit om te lees oor die geskiedenis van die Kaap, om genealogiese navorsing te doen en om te wandel. Hy woon in Seepunt, is ‘n lid van die VRV (vanselfsprekend!), hoofsaaklik as gevolg van die werwingsbekwaamheid van Raadslid Tanya Barben, en het twee volwasse kinders. Hartlik welkom aan Jean, wat elke Donderdagoggend vir ons sal werk.

 

Snapscan

U kan nou baie makliker betalings vir ledegeld en vir aankope maak. In die toekoms sal u die bekende Snapscan-logo op alle fakture sien wat u, via die Snapscan-Toep (App) op u slimfoon, direk na ons bankrekening kan neem. Vir meer inligting hoe om hierdie toepassing te gebruik, gaan na www.getsnapscan.com

BESTELVORM VIR VRV-HERDRUKKE

(Voltooi asb hierdie vorm en stuur dit met u betaling aan:

Die Sekretaresse, VRV, Posbus 15151, Vlaeberg, 8018, Suid-Afrika OF stuur ‘n kopie per epos met  bewys van betaling)

 

NAAM………………………………………………………………………………………………………..

 

ADRES…………………………………………………. ……………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………...

 

EPOS………………………………………………………………………………………………………………

 

TELEFOONNOMMER(S)……………………………………………………………………………………………….

 

VOLUME(S) BESTEL (Gee asb die titel(s) van die volume(s))…….................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ons neem aan dat u slegs een kopie van elke volume wat u bestel, verlang. Indien u ekstra kopieλ verlang, dui dit asb duidelik aan en maak die nodige betaling.

 

Posgeld: Indien u meer as een herdruk bestel (die Van Riebeeck-Joernale uitgesluit), reken op drie herdrukke per pakkie. Elke 3-volume-pakkie kos R39 om te op te maak en plaaslik te pos. Posgeld vir ‘n enkele herdruk is R25. As u egter die volume(s) na ‘n adres buite Suid-Afrika wil stuur, raadpleeg eers die VRV-kantoor om die koste uit te vind.

TOTAAL INGESLUIT (sluit asb posgeld in): ………………………………………………………………………

 

U kan ook ‘n direkte betaling in ons bankrekening maak:

Standard Bank ,

Thibault-Plein, Kaapstad

Takkode (02 09 09)

Rekeningnommer – 07 051 2035

Naam van rekening – Van Riebeeck Vereniging

Indien u ‘n direkte deposito maak, faks asb bewys van betaling na 086 670 9828.

 

NB. Herdrukke reeds beskikbaar:

Herdrukke Reeks I                                                                                                        Herdruk Reeks II

Vol 1: Chavonnes/Van Imhoff (R75)                                               Vols 6 & 7 Sparrman vols 1 & 2 (R100 elk)

Vol 2: Mentzel: Alleman (R90)                          

Vol 3: De Mist (R110)

Vols 4,6,25 Mentzel: Cape …vols 1,2,3 (R75, R75, R120)                                            SLUIT ASB POSGELD IN!!

Vol 5: Collectanea (R75)

Vol 8: Grosvenor (R110)

Vol 9: Hendrik Witbooi (R110) met nuwe indeks

Vol 12: Bergh (R145)

Vol 14: Early Cape Hottentots (R200)

Vol 15: Wikar (R155)

Nuut! Vol 16: Isaacs I (R110)

Vol 18: Van Reenen (Kaart op CD) (R110)